Hva er kostnadene ved en ladestasjon

Kostnadene for en fungerende lader består av 4 faktorer: prisen på ladestasjonen, installasjonen, justeringer som må gjøres i strømforsyningen og strømprisen.

Kostnader ved en ladestasjon

Prisen på laderen består av et par faktorer:

  • Jo raskere laderen kan lade, desto høyere er
  • Alternativer du ønsker å ha som oppladinghastighet, en personlig nøkkel for å låse opp laderen eller en lengre kabel
  • Laderens merke

Med disse faktorene er den billigste ladestasjonen vi kan tilby deg en 3KW plug & play-lader for en pris på 419 euro, hvor den dyreste versjonen kan gå opp til 650 euro. Dersom du ønsker en lengre kabel og andre alternativer du kan tenke på.

Kostnader ved installasjon

Vi anbefaler at installasjonen av ladestasjonen blir utført av en ekspert, og i de fleste tilfeller er det en i byen din som kan hjelpe deg. Kostnadene for installasjonen varierer basert på et par faktorer:

  • Gjeldende situasjon i sikringsboksen
  • Avstanden fra sikringsboksen til monteringssted
  • Land og plassering av installasjon

Kostnader nettverksoperatør

Den nåværende strømforsyningen er ikke alltid tilstrekkelig for ladestasjonen du ønsker å installere. Standard strømforsyningen i Europa varierer per land, men generelt ser vi at 3kw og 7kw nesten alltid kan installeres uten store endringer i dagens infrastruktur.

Når du velger å lade raskere med 11kw eller 22kw ser vi at i de fleste tilfeller må endringer gjøres. 

Kostnader for elektrisitet

Sist, men ikke minst, må du ta hensyn til kostnadene ved elektrisitet. Disse kostnadene er avhengig av strømleverandøren din, men er alltid billigere enn når du lader bilen på en offentlig lader.

Noen av våre smartcharge ladestasjoner er i stand til å måle forbruket slik at du kan beregne nøyaktig strømforbruket per kilometer per full ladning.