Advies over VvE laadpalen

Het kabinet heeft verschillende doelstellingen gesteld om te verduurzamen de komende jaren. Eén van die doelstellingen is om emissieloos rijden te stimuleren. Om elektrisch rijden te stimuleren krijgen VvE’s nu een subsidie om advies in te winnen van een deskundige. Met de SEEH-regeling kunnen VvE’s 75% van de kosten terugkrijgen met een maximum van €1.500. Aanvragen voor de subsidie kunnen vanaf januari 2022 worden ingediend.

Het volgende stappenplan geeft u houvast tijdens het proces om een toekomstbestendige laadinfrastructuur in te richten voor uw VvE. Waardoor een VvE laadpaal mogelijk wordt.

Fase 1

Stap 1: De voorbereiding

Ten eerste dient er een werkplan gemaakt te worden. Om het proces zo goed mogelijk te laten verlopen is het van belang dat de uiteindelijke vergagering goed voorbereid wordt. Hierbij is van belang dat de VvE-leden betrokken worden in het proces. Ook dient het werkplan als een inhoudelijke voorbereiding voor het complete proces. Het werkplan bestaat uit de volgende onderdelen: het inwinnen van informatie over de mogelijkheden, de kosten en het draagvlak. Wij kunnen u altijd helpen met het invullen van het werkplan.

Stap 2: Laadbehoefte en draagvlak

Bij deze stap moet er ook gekeken worden naar de toekomstige laadbehoefte. Het aantal elektrische auto’s zal de komende jaren alleen maar toenemen. Daarnaast moet er draagvlak gecreëerd worden binnen de VvE. Waarschijnlijk heeft niet iedereen binnen uw VvE een elektrische auto, maar wel heeft iedereen stemrecht. De veiligheid is voor veel mensen een belangrijk punt. Over de (brand)veiligheid kan onze expert ook een volledig advies geven.

Stap 3: Situatieschets parkeergelegenheid

Bij deze stap wordt er eerst gekeken naar het modelreglement, dit is van belang tijdens de besluitvorming. Zo verschillen per reglement de opkomstpercentages en de stemmen die nodig zijn voor goedkeuring. Een overzicht hiervan kunt u in de juridische toolkit vinden. Daarna wordt er gekeken naar de parkeersituatie. Onze expert helpt ook te bepalen op welke meterkast(en) de laadpalen het beste aangesloten kunnen worden.

Fase 2

Stap 4: Planvorming realisatie laadinfrastructuur

Bij deze stap wordt er in kaart gebracht over hoe het er in de toekomst uit gaat zien. Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van een tekening of plattegrond. Hierop is dan te zien waar de laadpalen komen. De kosten voor de laadpalen en voor de montage situatie gebonden zijn. Verdere informatie over de kosten, het financieringsmodel en andere opties zijn te vinden in de brochure. 

Stap 5: Het vinden van een geschikte leverancier

Bij de aanschaf van een laadpaal is het van belang dat je de juiste aanbieder en leverancier kiest. Het dienen kwalitatief goede laadpalen te zijn aangezien ze veel gebruikt worden. U kunt contact opnemen met ons voor meer informatie.

Stap 6: De besluitvorming

Bij deze stap worden de bovenstaande punten doorgelopen. Wanneer alle informatie is uitgewisseld wordt er een vergadering van eigenaren ingepland. Daarna wordt de beslissing genomen en tot slot worden de notulen verstuurd naar alle leden. De besluiten kunnen vastgelegd worden met behulp van de hulpmiddelen in de juridische toolkit.

Fase 3

Stap 7 en 8: Realisatie en monitoring

Bij deze stappen is het van belang dat de VvE erop toeziet dat de laadpalen juist geïnstalleerd worden en voldoen aan de eisen. Voor het onderhoud van de laadpalen is de VvE verantwoordelijk en dienen daar zelf op toe te zien.

Nogmaals voor meer informatie en/of advies over de combinatie VvE en laadpalen kunt u altijd contact met ons opnemen. Bekijk ook ons aanbod van laadpalen.